Bemanning

Vi  erbjuder även bemanning av ekonomifunktioner om kunden önskar utföra ekonomiarbetet i egen regi men behöver stöd för kompetensförsörjning under kortare eller längre tidsperioder.

Även vad gäller bemanningstjänster eftersträvar Patricon att tillföra kunderna ett värde utöver att själva tjänsten utförs. Konsulten som är hos kunden får kontinuerligt stöd och kan på så sätt tillföra kunden Patricons samlade expertis.