Tidigare uppdrag

Exempel på tidigare uppdrag

Ekonomichef på ett mindre internationellt bolag i servicenäringen. Bytte och implementerade ett nytt ekonomisystem. En ekonomiassistent som gjorde det löpande arbetet och jag själv arbetade deltid.

Uppdrag som redovisningschef och group business controller på deltid i ett par omgångar samtidigt med annat uppdrag. Bokslutsarbete och diverse projekt.

Ekonomichef/ förvaltningsekonom för en förvaltning i en kommun. Var bland annat med att designa och sedan implementera en ny uppföljningsstruktur för att uppnå bättre transparens. En medarbetare.

Group Business controller på ett nordiskt logistikföretag. Ansvarig för managementrapportering och budget- och prognosprocesserna. Dokumenterade och tog fram handbok för budget och prognosprocesserna. Projektledare för implementering av koncernrapporteringssystemet Hyperion för den operativa rapporteringen. Återkom sedan till kunden för att implementera Hyperion i ett bolag de skulle fusioneras med.

Uppdrag som Treasury manager på internationellt mediabolag. Företaget hade blivit uppköpt och skulle integreras med det nya moderbolaget. De hade behov av att strama upp likviditetsrapporteringen i koncernen mm. Koncernen hade vuxit snabbt genom förvärv av ett stort antal bolag runt om i världen. Påbörjade även arbete med att sätta upp en crossborder cashpool för de nordiska bolagen i ett första steg.

Uppdrag som Group Business controller på ett svenskt processindustriföretag med internationell verksamhet. Rapporterade till CFO och ansvarade för det löpande analysarbetet. Arbetet innebar också mycket kontakter med fabrikerna (som fanns i Sverige och Spanien.) Förberedelse av och deltagande i månads- och kvartalsgenomgångarna med respektive fabrik tillsammans med VD och CFO. Ansvaret inbegrep att hålla samman  koncernens budget- och prognosarbete samt likviditetsplanering. Ansvarade för arbetet med att ställa samman ett information memorandum (IM) för ett utländskt dotterbolag när det skulle säljas. Höll även i arbetet med att ställa samman ett datarum inför en due diligence process.

Uppdrag som ekonomichef på ett internationellt verkstadsföretag. Huvudsakligen arbete med koncernens budget, årsredovisning, månadsbokslut mm. Företaget hade precis blivit uppköpt av ett större riskkapitalbolag, vilket medförde implementering av nya rapporteringsrutiner och byte av räkenskapsår.