Om

Vi är ett ekonomikonsultföretag som fokuserar på att skapa värde åt våra kunder. Våra tjänster anpassas  efter varje kunds unika behov och preferenser.

Patricon har lång erfarenhet inom alla delar av ett företags ekonomifunktioner. Med långt driven automatisering och digitalisering av processerna brukar kunder snabbt uppleva en effektivitets- och kvalitetshöjning i det dagliga ekonomiarbetet.

Patricon tillhandahåller alla funktioner som en ekonomiavdelning på ett större företag servar verksamheten med. Genom samarbeten med andra aktörer tillhandahålls även rådgivning kring skattefrågor och övriga juridiska frågor. För oss är det självklart att även mindre företag ska ha tillgång till hög specialistkompetens på ett enkelt och lättillgängligt sätt.

Vi arbetar nära våra kunder och eftersträvar en personlig relation. På detta sätt säkerställs att kunden erhåller överenskommen service till överenskommet pris.

Bolaget finns i en lättillgänglig och trevlig lokal på Strandvägen i Stockholm.