Patricon

Din digitala redovisningsbyrå

OM OSS

Vi på Patricon har lång erfarenhet inom redovisning, bokföring och andra delar av ekonomifunktionen. Tanken bakom Patricon är att erbjuda högkvalitativa redovisningstjänster till små och medelstora företag, alltid till ett fast och konkurrenskraftigt månadspris.

 

Majoriteten av våra kunder är företag som önskar frigöra mer tid till sin kärnverksamhet genom att minska tiden till administrativt ekonomirelaterat arbetet. Med välutvecklade processer för automatisering och digitalisering brukar våra kunder snabbt uppleva en effektivitets- och kvalitetshöjning i det dagliga ekonomiarbetet. Vi arbetar nämligen med digitala lösningar för samtliga delar av ekonomifunktionen; från leverantörsbetalningar, kundfakturering och kvittohantering till momsrapportering, årsredovisningar och bokslut.

Genom samarbeten med andra aktörer tillhandahålls även rådgivning kring skattefrågor och övriga juridiska frågor. För oss på Patricon är det självklart att även mindre företag ska ha tillgång till hög specialistkompetens på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Vi arbetar också nära våra kunder och eftersträvar en personlig relation. På detta sätt säkerställs att kunden alltid erhåller överenskommen service till överenskommet pris. 

Leverantörsreskontra

Digital Redovisning

Vi erbjuder kundanpassade lösningar för automatiserad och digital redovisning.

Outsourcing

Vi erbjuder flexibla och unika upplägg för att tillgodose varje kunds unika behov.

Bemanning

Vi erbjuder både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning till

 internationella företag som vill etablera sig på den svenska marknaden.