Outsourcing

 

Vi erbjuder outsourcingtjänster där vi åtar oss att utföra hela eller delar av kundens ekonomifunktion. Detta innebär att kunden kan låta oss utföra allt från den löpande redovisningen till att axla ekonomichefsrollen i företaget. Generellt sett utför vi denna tjänst huvudsakligen från våra egna lokaler men andra upplägg är möjliga.

 

På Patricon brinner vi för automatisering och digitalisering. När vi åtar oss att ta över den löpande ekonomiadministrationen strävar vi alltid efter att effektivisera hanteringen. Vi brinner för att även mindre företag ska kunna utnyttja de bästa systemen och specialistkompetens. På så vis tillgodoser vi våra kunder det bästa som finns på marknaden  samtidigt som vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser och hög kvalitet.

Bemanning

 

Vi  erbjuder bemanning av ekonomifunktioner om kunden önskar utföra ekonomiarbetet i egen regi men behöver stöd för kompetensförsörjning under kortare eller längre tidsperioder.

Patricon strävar hela tiden efter att tillföra kunderna ett värde utöver själva tjänsten. Konsulten som befinner sig ute hos kunden får kontinuerligt stöd och kan på så sätt tillföra kunden Patricons samlade expertis.

En tillgänglig och flexibel redovisningsbyrå